Opis realizacji

Wizualizacja osiedla domków.

Klient:
Europacific

Typ realizacji:
wizualizacja 3D, budynek