Opis realizacji

Wizualizacja 3D prezentująca produkt – palnik, wykonana dla firmy Pellas X. Zabudowany typ palnika pokazany w dwóch perspektywach.

Klient:
PellasX

Typ realizacji:
wizualizacja 3D, palnik, mechanika