Opis realizacji

Wizualizacja projektu szklanej nagrody dla przedsiębiorców, kupców i przedstawicieli wolnych zawodów Stowarzyszania Świdnickiego. Warto zwrócić uwagę na „wtopiony” diament w statuetkę oraz na bardzo rzeczywisty wzór dłoni, które odbijają się we szkle.

Klient:
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Typ realizacji:
wizualizacja 3D, statuetka